Örgütsel Büyüme

İşletmelerin büyümesini görüntüleyen ilginç bir gelişme de örgütsel yapıda izlenir.

03.12.2015 20:39:30
109
OKUNMA
Şükrü Turan Ergün
Aydın / Aydın
Dumlupınar Üniversitesi

İşletmelerin büyümesini görüntüleyen ilginç bir gelişme de örgütsel yapıda izlenir. İşletmenin amaçlarına ulaşması için, işbölümü, organların oluşması, yetki dağılımı ve iletişim dokusunu kapsayan belirli bir düzene gereksinme duyulur. Bu düzene ‘örgüt’ denilir. Bir başka tanımla örgüt; iki veya daha fazla bireyin, birlikte çalışarak, önceden belirlenmiş ortak amaç ya da amaçlara ulaşma çabalarını bütünleştirip, buna bilgilerini, tekniklerini ve araç gereci de ekleyerek, belli bir yönetim temelinde düzenleyip, işbirliği içinde eylemde bulundukları toplumsal bir birimdir. Örgütler de işletmelerin ekonomik, fiziksel ve sosyal büyümesine paralel olarak büyür ve gelişirler. Gereksinmeler ortaya çıktıkça yeni bölümler açılır, yeni ilke ve kurallar geliştirilir, iletişim kanalları daha yoğun biçimde kullanılır. Örneğin; işgören bölümüne bağlı olarak uğraş veren eğitim birimi, belirli bir süre sonra, eğitsel işlerin yoğunluğu ve çokluğu nedeniyle, işgören bölümü tarafından yeterli ölçüde yürütülemeyebilir. Bu durumda, eğitim biriminin işgören bölümünden koparak, bağımsız bir bölüm haline dönüştürülmesi gerekir. Ortaya çıkan bu tablo, örgütsel büyümenin tipik bir görüntüsüdür. Örgütsel büyüme, işletmede işlerin daha etkin ve verimli biçimde yürütülmesini sağlar. Ancak, işletmenin gerçek yapısını aşarak, gereksiz bölümlerin, organların, ilke ve kuralların oluşması, aşırı örgütlenmeye neden olur ki, böyle bir durumda işletmenin giderleri artar, yetki çatışmalarına yol açar ve örgüt esnekliğini yitirebilir. Bu nedenle, örgütsel büyümenin sınırları, işletmenin gerçek yapısına uyarlanması, aşırı ve eksik örgütlenmeden kaçınılması gerekir.

 

 

Kaynakça: Mustafa Kemal Demirci, İşletmecilik Kuram ve Uygulama, Detay Yayıncılık, Ankara, 2013, ss.113-114

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İÇERİKLER


YORUMLAR