Paradigmik Dönüşümde Örgüt Tasarımı

04.11.2016 21:29:52
120
OKUNMA
yonbilgi.com
Aydın / Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi

Dosya ekini indirmek için fotoğrafın altındaki pdf ekini veya aşağıdaki konu başlığını tıklayınız:

Paradigmik Dönüşümde Örgüt Tasarımı

ÖZET

Küresel iş ortamında, örgütlerin tasarlanmasında ve işlevselleştirilmesinde bir takım ilkelerin belirlenmesinden çok, örgüt üyelerinin daha fazla katılımını sağlama ve çevreden maksimum düzeyde yararlanmak için dış kaynaklara yönelik bir takım yaklaşımlar benimsenmektedir. Bunun temel gerekçesi, dış çevrenin küresel boyutta farklılaşması, müşterilerin kalite-fiyat beklentileri ve örgüt üyelerinin küresel çevrede geçerli olan yaşam standartlarına ulaşmak için kendilerini geliştirme ihtiyaçlarını farklı boyutlarda örgüt ortamına taşımak istemeleridir. Bu makalede, örgütlerin araçsallık işlevinin güncel anlamda bilgi ve iletişim teknolojisinin uzantısı olan küreselleşmenin ortaya çıkardığı dönüşümlerin örgütlere yansıma biçimleri ve bu doğrultuda örgüt tasarımında dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İÇERİKLER


YORUMLAR