Bankacılık Sektöründe Katılmalı Yönetim Uygulamaları

04.11.2016 15:40:21
106
OKUNMA
yonbilgi.com
Aydın / Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi

Dosya ekini indirmek için fotoğrafın altındaki pdf ekini veya aşağıdaki konu başlığını tıklayınız:

Bankacılık Sektöründe Katılmalı Yönetim Uygulamaları: Özel ve Kamu Bankalarına Yönelik Bir Araştırma

ÖZET

Bu çalışmada, bankacılık sektöründe katılmalı yönetim biçimine yönelik özel ve kamu bankalarının uygulamaları analiz edilmektedir. Araştırma verileri katılmalı yönetim ölçeği kullanılarak Kütahya ilinde faaliyette bulunan kamu ve özel bankalarda çalışan personel üzerinden elde edilmiştir. Alan araştırması sonucu elde edilen veriler tek ve çok değişkenli istatistiksel test teknikleri ile analiz edilmiştir. Kullanılan analizler frekans dağılımları, ortalamalar, t-testi ve kümeleme analizleridir. Araştırma sonuçları katılmalı yönetim uygulamalarında kamu ve özel bankalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Alan araştırması sonucu elde edilen bilgilerden özel ve kamu bankalarının çoğu uygulama da farklılaştığı ve orta düzeyde bir katılımcılığı benimsedikleri belirlenmiştir. Üzerinde vurgu yapılan bu sonuçlara göre bankaların çalışma ortamlarını daha motive edici bir hale getirmeleri için katılmalı yönetim uygulamalarına büyük önem vermeleri gerekmektedir. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İÇERİKLER


YORUMLAR