Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

27.02.2016 22:25:13
174
OKUNMA
yonbilgi.com
Aydın / Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi

PROGRAMIN AMACI

Kişi, aile ve kurumların yerel, ulusal, evrensel düzeyde tatminkâr bir yaşam kalitesinin temel fonksiyonları olan ekonomik, psikososyal, fiziksel refahını sağlamaya ve yükseltmeye yönelik eğitim,  araştırma ve yayın yapmaktır. Puan Türü: TM-2 – Eğitim Süresi: 4 yıl

 

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mezunlar, aile yapısı, aile değerleri, aile ilişkileri, aile sağlığı, aile kararları, ailede para, zaman, enerji vb. insansal ve materyal kaynakların kullanımı, beslenme ile ilgili araştırmalar yapar, projeler geliştirir. Kurumlarda ev idaresi hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için; personelin yönetimi, fiziksel çevrenin düzenlenmesi, bakımı, korunması ve iş etüdüne yönelik araştırmalar yapar, eğitim programları hazırlar ve uygulanmasını sağlar. Piyasada mevcut veya ilerde üretilmesi planlanan tüketim malları ile hizmetlere ilişkin kullanıcı ihtiyacı ve tercihlerini belirleyici araştırmalar yapar, en ekonomik satın alma, seçme, bakım ve kullanma yollarını belirler, elde edilen sonuçların tüketici ve üreticilere iletmesine katkıda bulunur. Özürlü ve yaşlıların ev ve aileye yönelik faaliyetlere uyum sağlayıcı rehabilitasyon programlarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar. Mülteci ailelerin ve kadınların ev ve aile yaşamına ilişkin sorunlarını araştırır, topluma uyum sağlamalarına katkıda bulunmayı amaçlar.Mezunlar, aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, kurum ev idaresi alanlarında araştırmacı, eğitimci, planlamacı, danışman ve yönetici olarak çalışırlar.

 

 

Mezunlar daha çok; Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı bünyesinde bulunan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü; Kitle İletişim Kurumları; Sanayi Bakanlığı, Rekabetin ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü; Kamu ve Özel Kuruluşlara bağlı hastane, otel, tatil köyü, yatılı okul, kreş, huzurevi, misafirhane öğrenci yurtları vb. kurumlar; Halk Eğitim Merkezlerinde Yetişkin Eğitimi Programı Kursları; Çeşitli Kamu ve Özel kuruluşlar, Yerel Yönetimler vb. Rehabilitasyon merkezlerinde yaşlı ve özürlü bireylerin ev ve aileye yönelik uyum programları, Temizlik şirketleri, ev ve korumaya yönelik tüketim malları (beyaz eşya, mobilya vb.) üreten fir- malar; Büyük departmanlı mağazalarda (Hipermarket) tüketici danışma üniteleri vb. alanlarda çalışmaktadır.

 

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sosyal Bilimlere ilgi duyuyor olması,

İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi, hoşgörülü ve sabırlı olması,

Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilmesi,

Kendini ve çevresini geliştirmeye istekli, coşkulu ve yaratıcı olması,

Toplumsal olaylara merak duyması,  olaylar arasında bağlantı kurabilmesi,

Araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanması, iyi bir gözlemci olması,

Başkalarının duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlayabilmesi gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İÇERİKLER


YORUMLAR