Algılanan Örgütsel Destek

Günümüz iş yaşamı yoğun rekabet ortamında mücadele etmekte ve örgütün etkinliğinin ve verimliliğinin artmasında bireylerin önemsenmesi önemli bir yer tutmaktadır. Örgütsel destek algısı çalışanların önemsendiği ve önemsenmesinin bir sonucu olarak da örgüt üyesinin kendini ait hissettiği bir yapıyı inşa etmektedir.

13.12.2015 23:42:08
158
OKUNMA
Şükrü Turan Ergün
Aydın / Aydın
Dumlupınar Üniversitesi

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK

Günümüz iş yaşamı yoğun rekabet ortamında mücadele etmekte ve örgütün etkinliğinin ve verimliliğinin artmasında bireylerin önemsenmesi önemli bir yer tutmaktadır. Örgütsel destek algısı çalışanların önemsendiği ve önemsenmesinin bir sonucu olarak da örgüt üyesinin kendini ait hissettiği bir yapıyı inşa etmektedir. Önemsendiği hisseden örgüt üyesi kendisini ait hissedecek ve bu durum da kendisini ait hisseden örgüt üyesinin performansını artıracağı gibi duygusal bağlılığı da yüksek olacaktır.

 

Desteklenen bir örgütte çalışanların mutluluğu üzerine kuruludur. Mutlu olunmayan bir örgüt ortamında verimli sonuçlar almak kolay olmayacağı gibi işleri de bir o kadar zorlaştıracaktır. Oysa ki önemli olduğunu hisseden yani desteklenen bir örgüt üyesi herşeyden önce mutlu olacak, ve bunun bir sonucu olarak ise mutlu olan örgüt üyesi ekip arkadaşları ile uyum içinde çalışacaktır.

 

Ne anlıyoruz?

Burada önemli iki kavram karışımıza çıkmaktadır. Bunlar:

 • Önemsenmek
 • Ait hissedilme duygusu

Bunun sonucunda önemsenen ve kendini ait hisseden örgüt üyesi nasıl sonuçlar verir?

 • Performansı yüksek olur
 • Duygusal bağlılığı artar

 

Örgütsel destekle; çalışanların mutluluklarına önem verilir, değer verilme, kabul ve onay görme gibi duygusal ihtiyaçları karşılanır, örgüte olan katkıları farkedilir ve böylece çalışanlar ile örgüt arasında duygusal ilişkiler olumlu yönde gelişir.

 

Örgütsel desteğin birçok örgütsel davranış süreçleri ile de doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Nitekim yapılan bir çok araştırmada örgütsel desteğin; örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel sinizm, örgütsel adalet, örgütsel yabancılaşma vb. davranışlarla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda örgütsel destek örgütsel davranışların gerçeklemesinde belirleyici bir role sahiptir.

 

Destekleyici bir örgütte aşağıda yer alan özellikler belirgindir:

 • Çalışanlarının örgüte olan katkıları farkedilir, yaratıcı fikirlerini, önerilerini ve eleştirilerini dikkate alınır.
 • Mutluluklarına önem verilir.
 • İş güvenlikleri sağlanır.
 • Örgüt içinde insan ilişkilerinin pozitiftir.
 • Duygusal ihtiyaçlar karşılanır.
 • Herkese adaletli davranılır.
 • Hak yenmez.
 • Çalışanlar önemsenir.

 

Genel olarak örgütsel destek, insan kaynağını elde tutabilmek ve olumlu iş sonuçlarını alabilmek için önemli bir süreçtir. Bu süreçte iletişim deneyimleri, adalet, ücret, terfi, rol stresi, övgü, onay, ödül vb. gibi unsurlar örgütsel desteğin belirleyicileridir. Bu açıdan bakıldığında örgütsel destek, örgütsel faaliyetlerin gerçekleşmesinde gerekli olan insan kaynağının önemsenerek örgütsel faaliyetlerin uygulanması ve stratejilerin geliştirilmesi olarak ifade edilebilir.

 

Şükrü Turan Ergün

Kurucu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İÇERİKLER


YORUMLAR