Planlama Kavramı

İşletmenin geleceği ile ilgili olan planlama işleminin nereye, nasıl gideceğinin belirlenmesidir.

25.11.2015 22:57:46
83
OKUNMA
Şükrü Turan Ergün
Aydın / Aydın
Dumlupınar Üniversitesi

İşletmenin geleceği ile ilgili olan planlama işleminin nereye, nasıl gideceğinin belirlenmesidir. Planlama herhangi bir konuyla ilgili olarak; ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede sorularına cevap vermeyi ifade eder. Bu sorulara cevap verebilmesi bir planın var oldıuğunu göstermektedir. Yöneticiler işletmenin elinde bulunan beşeri ve finansal kaynakları en iyi biçimde kullanarak verilen amaçları gerçekleştirmek zorundadırlar. Plan bu kaynakların ne için ve nasıl kullanılacağını ayrıca iyi kullanılıp kullanılmadığını belirleyecektir. Planlamacılar, olayların gelişme eğilimlerini ve özelliklerini inceleyerek belirli varsayımlarda bulunarak, bunların gelecekte de tekrarlanacağını varsayarak buna göre çeşitli istatistiki teknikler kullanarak tahminde bulunurlar. Tahmin yapabilmek için yöneticilerin ellerinde bazı bilgilerin bulunması ve saklanması gerekmektedir. Günümüzde planlama bilgi sistemleri desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

 

Kaynakça: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1747, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 902, Eskişehir, 2009, ss.49

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İÇERİKLER


YORUMLAR